OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 30 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 25.10.2020

A) Dekret Księdza Arcybiskupa:

„W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi zgromadzeń religijnych (1 osoba na 7 m2), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.” Ksiądz Arcybiskup zachęca gorąco, aby osoby z grup poszerzonego ryzyka zachorowań rozważyły rezygnację z nawiedzenia cmentarzy w tych dniach. Prosi również, by w miarę możliwości odwiedzin grobów dokonywać w inne dni niż 1 i 2 listopada dla uniknięcia zwykłego dla tego okresu tłoku.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 26 października do 01 listopada 2020

Poniedziałek, 26 października

18.30 ++ Walentyna, Józef Siekierscy, Mirosław Grupka

[Czytaj więcej …]