Ogłoszenia parafialne na niedzielę Świętej Rodziny 27.12.2020

A) W tę niedzielę prosimy Święta Rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa o szczególne błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszej Ojczyzny i wielkiej rodziny, którą jest cała ludzkość.

B) We czwartek 31 grudnia, kończymy stary rok. Msza święta z nabożeństwem błagalno-dziękczynnym o g. 17.00.

C) Noworoczny porządek Eucharystii jak w niedzielę: o 07.30, 09.00, 10.30, 12.00 i 18.30.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 28 grudnia 2020 do 03 stycznia 2021

Poniedziałek, 28 grudnia

18.30 1) + Adam Paszkowski – od rodziców; 2) + Henryk Szczeciński – od pracowników piekarni z TP

[Czytaj więcej …]

Boże Narodzenie 2020

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” mówi wasz Bóg. (Iz 40, 1)

Jeszcze kilka miesięcy temu nie wyobrażaliśmy sobie takiego Adwentu i takich Świąt Bożego Narodzenia. Ograniczeni na różne sposoby, lękający się o przyszłość swoich bliskich i własną, jesteśmy znużeni i zestresowani.

Ale nasz Pan przychodzi – pragnie, abyśmy w ciemnościach zobaczyli blask Jego miłości, odnaleźli w Nim nadzieję przewyższającą wszelkie ludzkie kalkulacje i spodziewania, przyjęli pociechę, której tak bardzo potrzebujemy.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Bożego Narodzenia 25/26.12.2020

1. W ten wielki i święty dzień pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Pan Jezus, który przynosi nam „niepojęte z niebios dary”, niech każdemu z nas udzieli obficie swoich łask a wraz z nimi umiejętności współpracy z tymi łaskami. Niech Jego pokój, który przewyższa wszystkie skarby tego świata przepełni nasze serca, nasze domy, naszą Ojczyznę. Niech światło betlejemskiej Nocy błyszczy w każdym dniu, wskazując drogę do radości i pokoju. Radosnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!!!

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na IV niedzielę Adwentu 20.12.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty w dni powszednie o g. 18.30, obie Pasterki oraz świąteczne Msze św. wg porządku niedzielnego.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 21 do 27 grudnia 2020

Poniedziałek, 21 grudnia

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na III niedzielę Adwentu 13.12.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty w dni powszednie o g. 18.30.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 14 do 20 grudnia 2020

Poniedziałek, 14 grudnia

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na II niedzielę Adwentu 06.12.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 07 do 13 grudnia 2020

Poniedziałek, 07 grudnia

  • 17.00 Roraty
  • 18.30 1) + Jan Tomelka – od s. Rafała z r.; 2) + Adam Paszkowski – od rodziców
[Czytaj więcej …]