Listopad’2011: rekolekcje „Pascha Jezusa i Jej znaczenie dla nas”

Jezus oddał za nasze grzechy swoje życie spełniając wolę Boga Ojca. W jaki sposób dokonało się odkupienie grzechów wszystkich ludzi? Zbawienie duszy i zmartwychwstanie ciała jako fundament chrześcijańskiej wiary, jest najważniejszym wydarzeniem dla Chrześcijan. Czy jest jednak wydarzeniem mającym wpływ na nasze życie i osobistą relację z Synem Człowieczym?

Podczas parafialnych rekolekcji w Zaborówcu padły odpowiedzi na najbardziej frapujące nas pytania. Podstawą był tekst Pisma Świętego i wykłady prezbitera Adama Prozorowskiego.