OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 30 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 25.10.2020

A) Dekret Księdza Arcybiskupa:

„W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi zgromadzeń religijnych (1 osoba na 7 m2), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.” Ksiądz Arcybiskup zachęca gorąco, aby osoby z grup poszerzonego ryzyka zachorowań rozważyły rezygnację z nawiedzenia cmentarzy w tych dniach. Prosi również, by w miarę możliwości odwiedzin grobów dokonywać w inne dni niż 1 i 2 listopada dla uniknięcia zwykłego dla tego okresu tłoku.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00.

C) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 45 osób.

D) Zostaje zawieszone Nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

E) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

F) W dni powszednie od g. 17.30 adoracja Najśw. Sakramentu w intencji ustania pandemii.

G) Zapraszamy na Różaniec: odmawiamy go wspólnie na codziennym nabożeństwie o g. 18.00. Dzieci zapraszamy na nabożeństwo dla młodszych w poniedziałki, środy i piątki o g. 17.00.

H) Biuro Parafialne otwarte jest w poniedziałki, środy i piątki po wieczornych Mszach świętych. Bardzo prosimy o załatwianie w tych dniach wyłącznie spraw nie cierpiących zwłoki.

I) Katecheza Kerygmatyczna dla rodziców, którzy chcą ochrzcić dzieci w naszej Parafii oraz dla kandydatów na rodziców chrzestnych odbędzie się o godz. 20.00 na probostwie w poniedziałek 02 listopada.

J) W związku z zaleceniami Księdza Arcybiskupa Msze święte w dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny będą odprawione w kościele.

K) Kartki na „Wymienianki” wyłożone są z tyłu kościoła. Można je składać podczas składki, w zakrystii i w Biurze Parafialnym. Bardzo zachęcam do podtrzymywania tej pięknej polskiej tradycji – znaku naszej modlitewnej pamięci o zmarłych, która jest równocześnie wyznaniem naszej wiary w życie wieczne. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji.

L) Zachęcam do zyskiwania odpustów dla zmarłych. Można je zdobyć  w dowolny dzień listopada po spełnieniu zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św.) oraz: albo za nawiedzenie kościoła i zmówienie Wierzę w Boga oraz Ojcze nasz; albo za nawiedzenie cmentarza i zmówienie tam dowolnej modlitwy w intencji zmarłych.

Ł) Zmarł nasz parafianin + Marek Jeger z TP. Pogrzeb odbył się w czwartek. Polećmy go Bożemu miłosierdziu…