Ogłoszenia parafialne na III niedzielę zwykłą 24.01.2021

A) Do 25 stycznia trwa jeszcze Oktawa Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan czyli Tydzień Ekumeniczny. Dodajmy tę ważną intencję, która opiera się na gorącym pragnieniu Pana Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno” do naszych osobistych pacierzy.

B) Plan Mszy św. „kolędowych” (zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, albo przez transmisję internetową). W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców ulic i wiosek:

  • w poniedziałek 25.01 Rumianka
  • we wtorek 26.01 Poznańskiej, Krótkiej i Ogrodowej
  • w środę 27.01 Różanej, Promienistej, Wierzbowej, Kruczej, Agrestowej, Aroniowej i przyległych, Szumina
  • we czwartek 28.01 Szkolnej, Romaszewskiego i ks. Józefa Bryzy
  • w piątek 29.01 mieszkańców naszej Parafii, którzy wprowadzili się do naszej Wspólnoty w minionym roku, także ulic niewymienionych, zwł. utworzonych niedawno.

C) Transmisje internetowe z naszego kościoła: od poniedziałku do soboty Msza św. wieczorna; niedziela – Msze św. z godz. 10.30 i 12.00.

D) W dni powszednie Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii od g. 17.30.

E) Na prośbę CARITAS po Mszach św. zbiórka na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji.

F) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

G) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

H) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

I) Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych będzie prowadzona on-line. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w Biurze Parafialnym.

J) Zmarł nasz parafianin: + Kazimierz Mikołajczak z TP (pogrzeb był w czwartek). Polećmy je Bożemu miłosierdziu…