Ogłoszenia parafialne na V niedzielę Wielkiego Postu 21.03.2021

A) Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00, po nim dodatkowa Eucharystia.

B) Zapraszam na wspólną modlitwę do Bożego Miłosierdzia w godzinie Męki Pańskiej w piątek o g. 15.00 w Dużym Kościele.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.00, następnie o 18.00; dla później wracających z pracy – o g. 20.00 w Dużym Kościele.

C) Transmisje internetowe z naszego kościoła: w piątek Droga Krzyżowa z g. 18.00 i Msza św. sprawowana po tym nabożeństwie; w sobotę Msza św. wieczorna; niedziela – Msze św. z godz. 10.30 i 12.00, Gorzkie Żale z g. 15.00 i Msza św. odprawiana po tym nabożeństwie. W tym tygodniu dodatkowo transmitowana też będzie Msza św. wieczorna z uroczystości Zwiastowania Pańskiego (czwartek, 25.03).

D) W dni powszednie Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii od g. 17.30. Wyjątkiem piątek – Adoracja będzie po Mszy św. do Drogi Krzyżowej z g. 20.00.

E) W czwartek uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona jako Dzień Świętości Życia. Wobec tak wielu prób atakowania Bożego daru życia najlepszą naszą reakcją jest modlitwa. Zachęcam do włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Wyłożony jest informator temu poświęcony – objaśnia samą ideę, a także praktyczne sposoby jej realizowania. Znajduje się w nim także deklaracja podjęcia Duchowej Adopcji – tych, którzy się na nią zdecydują prosimy o wypełnienie i przyniesienie jej w czwartek. Uroczystego złożenia przyrzeczenia adopcyjnego dokonać będzie można w sam dzień Święta albo na wieczornej Mszy św. albo na modlitwie indywidualnej.

F) Przyszła niedziela to Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa. Podczas każdej Mszy święcenie palm.

G) Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych w związku z sytuacją pandemiczną zostaje ODWOŁANE!!!

H) OKAZJA DO SPOWIEDZI PRZEDŚWIĄTECZNEJ w najbliższym tygodniu od poniedziałku do piątku w gg. 17.00 – 18.30. W sobotę do południa w gg. 08.00 – 12.00, po południu 16.30 – 18.30.

I) Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest prowadzona on-line w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w Biurze Parafialnym.

J) CARITAS informuje tych, którzy chcieliby wspomóc paczką świąteczną osoby w trudniejszej sytuacji, że jest jeszcze kilka serc, oznaczających bliźnich w potrzebie. Przygotowane paczki będzie można przynieść w Niedzielę Palmową i przekazać je przed kościołem przedstawicielowi CARITAS do zaparkowanego tam samochodu.

K) Możemy wciąż włączyć się w akcję WORECZEK RYŻU. Polega ona na połączeniu postu, jałmużny i modlitwy. Wszystkie ofiary tak zebrane przeznaczone zostaną na pomoc misjom. Zachęcam, komu zdrowie i siły pozwalają, do takiego umartwienia!

L) Koperty daniny diecezjalnej są wyłożone z tyłu kościoła. Bóg zapłać za już złożone ofiary!

Ł) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

M) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

N) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

O) Zmarli nasi parafianie: + Lucyna Stawska z TP (pogrzeb był w środę) oraz + Rafał Piechowiak z TP (pogrzeb odbędzie się w Puszczykowie). Polećmy ich Bożemu miłosierdziu…