Plan czytań Psalmów i fragmentów Ewangelii cz. II

Kochani,

oto kolejna porcja psalmów i fragmentów Ewangelii, które mają nas przygotować na uroczystość poświęcenia ołtarza w naszym kościele parafialnym:

Dzień miesiąca Psalmy Wstępowań do świątyni
Niedziela 8 czerwca
Zesłanie Ducha Świętego
Psalm 127; Łk 2,22 – 38
Poniedziałek 9 czerwca Psalm 128; Łk 2,41 – 50
Wtorek 10 czerwca Psalm 129; J 2,13 – 22
Środa 11 czerwca Psalm 130; J 5,14 – 18
Czwartek 12 czerwca Psalm 131; J7,14 – 24
Piątek 13 czerwca Psalm 132; J 8,1 – 11
Sobota 14 czerwca Psalm 133; Łk 19,47 – 20,8
Niedziela 15 czerwca Psalm 134; Ap 22,16 – 17

Wyżej wymienione Psalmy przynależą do grupy Psalmów pielgrzymich, zwanych inaczej Psalmami stopni, albo wstępowań. Były odmawiane w czasie pielgrzymki do świątyni w Jerozolimie. Miały przygotować pielgrzyma na osobiste spotkanie z Bogiem w Jerozolimskiej świątyni.

Dla nas mogą być pomocą w przeżyciu uroczystej liturgii poświęcenia ołtarza w naszym parafialnym kościele. Zachęcam do lektury codziennie jednego Psalmu. Lektura niech będzie uważna i w skupieniu, półgłosem, aby słyszeć natchnione słowa. Po lekturze niech będzie chwila medytacji, rozmyślania nad przeczytanym tekstem. Owocem rozmyślania jest osobista modlitwa, która rodzi się z zasłuchania w Boże Słowo.

Niech czas, który pozostał do naszej parafialnej uroczystości będzie dla każdego z Was czasem osobistej modlitwy i duchowej zadumy. Zapraszam, aby wyruszyć na ostatni już etap naszej duchowej pielgrzymki. Do tekstów Psalmów dołożyłem na ostatnie dni kilka fragmentów pokazujących Jezusa w świątyni Jerozolimskiej. Może będą one dla kogoś duchową inspiracja. Ostatni tekst z Apokalipsy św Jana pokazuje nam w duchowy sposób, jakie jest znaczenie ołtarza w świątyni chrześcijańskiej.

Szalom
prezbiter Adam