Plan rekolekcji i spowiedzi św. w naszej parafii

Z Bożą pomocą rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które pomogą nam przygotować jeszcze lepiej serca dla Pana, który przychodzi. Witamy ojca Pawła Kaczmarka, paulina pracującego na misjach w Południowej Afryce i życzymy Mu światła Ducha Św., by Jego praca wśród nas przyniosła jak najobfitsze owoce.

PLAN REKOLEKCJI:

  1. Niedziela, 15.12 – Msze św. z nauką
  2. Poniedziałek, 16.12 – Msze św. z nauką o g. 08.00 i 18.30 (obie w Dużym Kościele)
  3. Wtorek, 17.12 – Msze św. z nauką o g. 6.00 (roraty w Małym Kościele) i 18.30 (Duży Kościół)
  4. Środa, 18.12 zakończenie rekolekcji – Msze św. z nauką o g. 6.00 (roraty w Małym Kościele) i 18.30 (Duży Kościół).

SPOWIEDŹ ŚW.  (SOBOTA, 21 GRUDNIA)
z udziałem zaproszonych kapłanów będzie sprawowana w Dużym Kościele wg następującego porządku:

  1. O g. 08.30 Msza św. w intencji parafian z prośbą o łaskę dobrej spowiedzi św.
  2. Do południa 09.00 -10.30 oraz 11.00 – 12.00
  3. Po południu 15.00 – 16.30 oraz 17.00 – 18.30.

Podczas spowiedzi będzie rozdzielana Komunia Święta.