Życzenia Pascha 2017

Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa….

Te słowa anioła wypowiedziane do Kobiet pomagają nam rozpocząć świętowanie Zmartwychwstania Jezusa.

Z ogromną więc radością ogłaszamy wszystkim szukającym Radosną Nowinę, że Jezusa Zmartwychwstałego można dziś znaleźć między Jego uczniami w Kościele. Podczas Eucharystii wyjaśnia Pisma i łamie chleb. Naszymi czynimy słowa proroka Izajasza a wszyscy spragnieni przyjdźcie do źródeł, przyjdźcie choć nie macie pieniędzy. Mądrość Boża stół zastawiła i na święto zaprasza swój Lud! Przyjdźcie na ucztę Syna Bożego! Weźmijcie chleb co Pan daje nam! Dla wszystkich starczy miejsca. Odwagi! Pan jest mocą swojego Ludu! Tej prawdziwej nadziei życzymy wszystkim parafianom i drogim gościom. Alleluja!

Prezbiter Adam
Ks. Szymon Czarnasiak
Dk. Wojciech Brzoski