Intencje mszalne od 02 do 08 września 2019

Poniedziałek, 02 września

  1. 08.30 Rozpoczęcie roku szkolnego SP
  2. 09.30 Rozpoczęcie roku szkolnego Liceum
  3. 18.30 ++ Bogumiła Różalska 36. r. śm., Helena Maćkowiak-Różalska 7. r. śm., Józef Różalski

Wtorek, 03 września

18.30 1) W int. Małgorzaty i Roberta w 30. r. ślubu z podziękowaniem i prośbą, 2) + Zbigniew Banaszak z racji pogrzebu oraz ++ Jerzy, Halina Kopeć

Środa, 04 września

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mądrość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławieństwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; za małżeństwa przeżywające kryzysy o światło i moc Ducha Pocieszyciela; o poszanowanie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Ojczyźnie i parafii; o dar całkowitego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; o dobrych katechetów; + Aleksandra(f), Józef Kaleta – od synów Aleksandra i Ryszarda; Jan Szyjka – od Małgorzaty Czarnej z rodz.; + Anna Szamrej, Wojciech Grządzielewski, Stefan Grządzielewski; + Benedykt Maciejak – od sąsiadów z klatki; + Jacek Smoliński – od Marii Budynek; + Stanisław Ossowski r. śm., ++ rodzice Bączyk i Ossowscy; + Wojciech Szukuć w 5. r. śm. – od żony; + Seweryn Szymanowski – od r. Kozłowskich z ul. Łąkowej

Czwartek, 05 września

18.30 ++ Bogumiła(f) Różalska 36. r. śm., Helena Maćkowiak-Różalska 7. r. śm., Małgorzata Wierszuła 4. r. śm., Stanisława(f), Stanisław Różalscy, Zbigniew Różalski 6. r. śm., Feliks Bystrzycki, Zdzisława(f) Cieplak – od męża, dzieci i wnucząt

Piątek, 06 września

  1. 07.30 Msza św. wynagradzająca NS Pana Jezusa
  2. 18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mą¬drość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławieństwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; za małżeństwa przeżywające kryzysy o światło i moc Ducha Pocieszyciela; o poszanowanie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Ojczyźnie i parafii; o dar całkowitego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; o dobrych katechetów; + Marian Meissner (ur.), + Jacek Smoliński – od Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego w Tarnowie Podgórnym; + Wiesław, Edmund – od rodziny; + Seweryn Szymanowski – od r. Stasiaków

Sobota, 07 września

18.30 1) + Walenty Michalski 14. r. śm. – od żony Danuty z synem Rafałem, 2) W intencji wynagradzającej za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela, 08 września

  1. 07.30 Za Ojca świętego, kardynałów, biskupów, kapłanów; za seminaria duchowne, profesorów i wychowawców o otwarcie serc na światło Ducha Świętego
  2. 09.00 + Barbara 4. r. śm., Józef, Zbigniew Czyż, zm. z rodz.
  3. 10.30 + Zenon Praczyk, Melania Krawczyk – od syna Jacka z rodz.
  4. 12.00 + Stanisława Jaskowska 22. r. śm.
  5. 18.30 W int. Pawła z ok. ur. z podziękowaniem i prośbą