Intencje mszalne od 18 do 24 marca 2019

Poniedziałek 18 marca

18.30 ++ Józef, Walentyna Siekierscy, Jerzy, Wojciech, Józef, Maria Starosta

Wtorek 19 marca

18.30 ++ Józef, Walentyna Siekierscy, Mirosław Grupka

Środa 20 marca

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone w naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mą-drość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławień-stwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; za małżeństwa przeżywające kryzysy o światło i moc Ducha Pocieszyciela; o dar całkowi-tego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; o poszanowanie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Oj-czyźnie i parafii; + Marian Sekieta – od sąsiadki Haliny Wyka i r. Soboniów; + Józef Walter z ok. im. i w r. śm.; ++ Janina w r. śm., Antoni Lewandowscy; + Wojciech Grządzielewski – od Teresy i Tomasza Owcza-rzów; ++ Joanna, Walenty, Edmund Michalscy, Łucja, Katarzyna, Bogdan Kobyłka, Wiesław Kania, Dariusz Filus, Walenty, Zofia, Genowefa, Leonard, Władysław Kabacińscy; + Wacław Leopold – od Czesławy i Ry-szarda; ++ Józef w 14. r. śm., Barbara, Zbigniew Czyż, zm. z r. Piotrowiczów, Mendlów, Tadeusz Nakoniecz-ny; + Marian Rybiński – od syna Mariana z r.; + Andrzej Przybysz – od bratowej Elżbiety; ++ Helena, Witold Muszyńscy; + Anna Derda – o rr. Perzów i Kurkowiaków; + Janina Nawrot – od sąsiadów Stanisławy i Jana Kiejnichów; + Elżbieta Kucharska – od siostry Marii z mężem; + Elżbieta Przybylska – od męża i dzieci z rr.; + Jerzy Biernat – od mieszk. Góry; ++ Tekla, Izabela Stępczyńskie – w r. śm.; ++ Józefa(f), Franciszek Tuidowscy, Władysława(f), Stefan, Zofia, Stanisław Kukurenda, Stefania, Marian, Aleksander Gąska,, zm. z r. Wojnowskich; ++ Łukasz, Tomasz, Paweł Starzonek; ++ Stanisława(f), Józef Jandy, zm. rodzice i rodzeństwo, Józefa(f), Anna, Ludwik Melcer, Tadeusz Przybylski, zm. rodzice i rodzeństwo, Stanisława(f), Józef Jaworscy, Henryk Świętek, Grzegorz Pokrywczyński; + Marianna Jeziorska – od r. Stankiewiczów; ++ Stefania, Stanisław Bryze

Czwartek 21 marca

18.30 1) + Zygmunt i zm. z r., 2) + Ryszard Kubiak – od koleżanek i kolegów syna Michała z firmy EURODRUK

Piątek 22 marca

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone w naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mą-drość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławień-stwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; za małżeństwa przeżywające kryzysy o światło i moc Ducha Pocieszyciela; o dar całkowi-tego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; o poszanowanie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Oj-czyźnie i parafii; + Wacław Leopold – od żony Marii; + Marian Rybiński – od syna Leszka z r.; + Anna Derda – od Sebastiana Bobera; ++ Marianna, Seweryn Skitek, zm. z rodzin obojga stron; ++ Helena, Gracjan, To-masz, Marian, zm. z r. Starzonek i Hytry; ++ Stefania, Stanisław Bryze; + Marianna Jeziorska – od brata i sióstr

Sobota 23 marca

18.30 1) ++ Halina w r. śm., Maksymilian Duda, 2) ++ Sebastian w 7. r. śm., Teresa, Henryk, Wojciech Szagżdowicz, Hanna, Barbara, Stefan, Andrzej, dziadkowie obu stron, Antoni Kubiak

Niedziela 24 marca

  1. 07.30 + Józefa(f) Michalska z ok. im., Stanisław Michalski
  2. 09.00 ++ Edward i Józef – z ok. im. Szmiel, Barbara, Józef Szmiel, Maria, Franciszek Machaj
  3. 10.30 + Anna Szamrej w 1. r. śm. – od męża i dzieci z rr.
  4. 12.00 z ok. 80. r. ur. z podz. i prośbą
    Chrzty na Mszy św.: Marcelina Beata/ Tomasz/ Jan Krzysztof/
  5. 16.00 ++ Andrzej, Kazimiera, Władysław Drobni, Sabina Andrzej Frąszczak, Janina Walczak, Genowefa Zbróg
  6. 18.30 + Irena Pikulik