Intencje mszalne od 21 do 27 lipca 2014

Poniedziałek 21 lipca

18.30 + Sabina i Andrzej Frąszczak

Wtorek 22 lipca

18.30 + Halina Jarocka (4 r. śm)

Środa 23 lipca

18.30 Z prośbą o Mądrość Bożą i potrzebne środki materialne na dokończenie prac remontowych naszego kościoła parafialnego, z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkich dobroczyńców, sponsorów i te osoby, które ofiarują w tej intencji swoje cierpienia; w intencji O zdrowie dla Stefana, Franciszka, Alicji Lidki i dla Jędrzeja; za budowniczych ołtarza i ofiarodawców z ulicy Poznańskiej; +Daniela Cieślik; + Antoni Kubiak (od rodz. Majorczyków); +Anna Grzesiak z ok. im; +Aleksander, Stefan, Kazimierz, Mieczysław Grzesiak; +Czesław Grzesiak (im); +Władysław i Henryk Dworczyk; +Franciszka Rybarczyk (ona); +Helena Wajnert; +Anna Przybylska (im); +Ryszard Jandy (1 r. śm) od Matki; Czesław Mikołajczak (im); +Jadwiga Mikołajczak; +Kazimiera Rosołowska (1 r. śm); +Tade3usz Różański; ++ z rodz. Różańskich; +Katarzynę i Józefa Dobrowolskich i ++ z rodz. Dobrowolskich, oraz za ++ Dziadków; +Helena i Władysław Wawrzyszko; +Czesław Żukiel (im); +Janina Dąbrowska (od rodz. Piechotów); +Rozalia Mańczak (od rodz. Paul); +Teodor Kubiaczyk (od rodz. Szmielów); +Stanisław Płaczek (od rodz. Maików z Tarnowa Podgórnego i z Lubonia; +Czesław Sokół (im); +Tadeusz Jankowiak (od córki z rodziną); +Jerzy Leitgeber (5 r. śm)

Czwartek 24 lipca

18.30 + Rodziców Krystynę i Stanisława Kierzek

Piątek 25 lipca

18.30 Z prośbą o Mądrość Bożą i potrzebne środki materialne na dokończenie prac remontowych naszego kościoła parafialnego, z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkich dobroczyńców, sponsorów i te osoby, które ofiarują w tej intencji swoje cierpienia; O zdrowie dla Stefana; Franciszka, Alicji, Lidki i dla Jędrzeja; +Daniela Cieślik; +Anna Słomińska (im) od córki Ewy z rodziną; +Kazimierz Słomiński (27 r. śm); +Krzysztof Grochowski (im) od Hanki; +Teodor Kubiaczyk (od bratanicy Haliny z rodz); +Krzysztof Ellman (od sąsiadów Garbacz; +Anna Samoląg (im) jej ++ rodziców i rodzeństwo; +Czesław (im) i Bolesław (im) i Helena Janowscy

Sobota 26 lipca

  1. 15.30 Msza św. ślubna
  2. 16.30 Msza św. i Chrzest ks. Kosior
  3. 18.30 W intencji Anny z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z ok. imienin

Niedziela 27 lipca

  1. 9.00 Za Ojca Św, kardynałów, biskupów, prezbiterów, za seminaria duchowne, za wykładowców i profesorów
  2. 10.30 + Andrzej, Kazimiera, Władysław Drobni
  3. 12.00 +Janina i Czesław Glinka i za ++ Rodziców z obu stron. Chrzty
  4. 18.30 Za parafian