Intencje mszalne od 27 maja do 02 czerwca 2019

Poniedziałek, 27 maja

18.30 ++ Andrzej, Kazimiera, Władysław Drobni, Helena, Władysław Wawrzyszko

Wtorek, 28 maja

18.30 + Genowefa Napierała z ok. Dnia Matki – od dzieci

Środa, 29 maja

18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mą-drość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławień-stwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; za małżeństwa przeżywające kryzysy o światło i moc Ducha Pocieszyciela; o dar całkowi-tego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; o poszanowanie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Oj-czyźnie i parafii; ++ Marianna, Józef, Jan, Marian Reczków; ++ Władysława(f) w r. śm., Leon Papych, zm. z rr. Papychów i Tatarskich; + Elżbieta Przybylska – od dzieci z rr.; + Jan Duda – od Bogumiły i Stefaa Kabaciń-skich; + Adam Siekierski – od r. Sokołowskich z Tarnowa Pdg; + Marek Banaś – od pracowników f-my DB SCHENKER; + Teresa Kaźmierczak – od Małgorzaty i Tomasza Bieniek oraz od Aurelii i Wacława Pietrzzak z r.; + Dariusz Pietryka – od koleżanek i kolegów z f-my KOMPLET zmiana 1; + Maciej Kaźmierczak – od chrześniaczki Karolinki i kuzyna Błażeja z r.; + Jadwiga Szarata – od r. Pawlaczyków; + Emilia Czarna – od syna z r.; + Adolfina Rogalska w r. śm.; + Irena Bartecka – od wnuka Gerarda z r.

Czwartek, 30 maja

18.30 + Maciej Kaźmierczak – od Mikołaja Ignasiaka z r.

Piątek, 31 maja

  1. 17.00 Msza ślubna: Ewelina i Mateusz (MK)
  2. 18.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski udzielone naszej wspólnocie Parafialnej; prośba o Mą-drość Bożą i potrzebne środki na wybudowanie nowego Domu Parafialnego; prośba o Boże Błogosławień-stwo dla troszczących się o życie i rozwój naszej Parafii; prośba o dar rodzicielstwa dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci; za małżeństwa przeżywające kryzysy o światło i moc Ducha Pocieszyciela; o dar całkowi-tego powrotu do zdrowia Wojtka i Jacka; o poszanowanie każdego życia od chwili poczęcia w naszej Oj-czyźnie i parafii; + Jan Duda – od sąsiada Stanisława, przyjaciela ze szkolnej ławy; + Adam Siekierski – od wuja Mieczysława; + Grzegorz Chudak – od szwagierek i szwagrów i ich rodzin; + Maciej Kaźmierczak – od rr. Nowickich i Grześkowiaków

Sobota, 01 czerwca

18.30 1) Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu NMP, 2) w 28. r. ślubu Joanny i Macieja z podz. i prośbą

Niedziela, 02 czerwca

  1. 07.30 O zdrowie, Boże błog., światło i dary Ducha Św. dla kapłanów naszej Parafii; o święte i liczne powoła-nia kapłańskie, zakonne i misyjne
  2. 09.00 ++ Joanna Łozowa w 15. r. śm., Jan, Stanisław Łozowi, Władysław Bogdziun
  3. 10.30 + Zofia Szewczyk w 8. r. śm.
  4. 12.00 ++ Joanna, Henryk Pokorscy, Dorota Reinholz
  5. 18.30 ++ Aniela, Władysław Szczygieł, Elżbieta Krysmann