Ogłoszenia parafialne na I niedzielę Wielkiego Postu 21.02.2021

A) Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00, po nim dodatkowa Eucharystia.

B) W Wielkim Poście zapraszam na wspólną modlitwę do Bożego Miłosierdzia w godzinie Męki Pańskiej w każdy piątek o g. 15.00 w Dużym Kościele.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 18.00; dla później wracających z pracy – o g. 20.00 w Dużym Kościele.

C) Transmisje internetowe z naszego kościoła: w piątek Droga Krzyżowa z g. 18.00 i Msza św. sprawowana po tym nabożeństwie; w sobotę Msza św. wieczorna; niedziela – Msze św. z godz. 10.30 i 12.00, Gorzkie Żale z g. 15.00 i Msza św. odprawiana po tym nabożeństwie.

D) W dni powszednie Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii od g. 17.30. Wyjątkiem w tym tygodniu piątek – Adoracja będzie po Mszy św. do Drogi Krzyżowej z g. 20.00.

E) Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych będzie prowadzona on-line. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w Biurze Parafialnym.

F) W tę niedzielę możemy wesprzeć Wspólnotę Burego Misia poprzez zakup serów wytworzonych przez jej członków.

G) Także w tym roku będzie można włączyć się w akcję WORECZEK RYŻU. Polega ona na połączeniu postu, jałmużny i modlitwy w bardzo konkretnej formie – w dowolnie wybrany dzień (np. w piątek) jako post spożywa się wyłącznie ryż, który za dobrowolną ofiarą – jałmużną można będzie zabrać z kościoła oraz modli się w intencji misji. Wszystkie ofiary tak zebrane przeznaczone zostaną na pomoc misjom. Zachęcam, komu zdrowie i siły pozwalają, do takiego umartwienia!

H) Koperty daniny diecezjalnej są wyłożone z tyłu kościoła. Naddatek – na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej.

I) W nadchodzącym tygodniu dzieci pierwszokomunijne będą miały swoje spotkanie według podanego planu. Każde spotkanie odbędzie się w Małym Kościele.

J) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

K) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

L) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich. M) Zmarł nasza parafianin: + Michał Smoliński z TP (pogrzeb był w sobotę). Polećmy go Bożemu miłosierdziu…