Ogłoszenia parafialne na II niedzielę Adwentu 06.12.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty.

C) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

D) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

E) Roraty w dni powszednie: o g. 17.00 zapraszamy najmłodszych Parafian, starszych zapraszamy na g. 18.30. Od poniedziałku do piątku adoracja Najśw. Sakramentu w intencji ustania pandemii po Roratach dziecięcych.

F) Biuro Parafialne otwarte jest w poniedziałki, środy i piątki po wieczornych Mszach świętych. Bardzo prosimy o załatwianie w tych dniach wyłącznie spraw nie cierpiących zwłoki.

G) Katecheza przed chrztem dla rodziców oraz dla kandydatów na rodziców chrzestnych jest zawieszona.

H) We wtorek 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Z tej okazji dodatkowa Msza św. o g. 09.00.

I) Przekazuję serdeczne podziękowania od Ojców Werbistów za okazaną życzliwość, która wyraziła się przez zbiórkę pomocy dla misji prowadzonych przez Zgromadzenie w Afryce. Znakiem wdzięczności wobec całej Parafii jest kalendarz, który można otrzymać po Mszy św. u ministrantów.

J) Opłatki oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (duża 15,5 zł, mała 7 zł) można otrzymać po Mszy św. w kościele w wieży (od strony wejścia zewnętrznego).

K) Zmarł nasz parafianin: + Kazimierz Dolata z TP (pogrzeb był  w piątek).Polećmy go Bożemu miłosierdziu…