Ogłoszenia parafialne na II niedzielę zwykłą 17.01.2021

A) W dniach 18 – 25 stycznia pod hasłem „Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie obfity owoc” trwać będzie Oktawa Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan czyli Tydzień Ekumeniczny. Dodajmy tę ważną intencję, która opiera się na gorącym pragnieniu Pana Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno” do naszych osobistych pacierzy.

B) Plan Mszy św. „kolędowych” (zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, albo przez transmisję internetową). W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców ulic i wiosek:

  • w poniedziałek 18.01 23 Października, Jesiennej, Cichej, Wrzosowej, Kalinowej, Gerberowej
  • we wtorek 19.01 ks. Sasa, ks. Niklewicza, Jeszke
  • w środę 20.01 Mediolańskiej, Rzymskiej, Weneckiej
  • we czwartek 21.01 Kokoszczyna
  • w piątek 22.01 Góry.

C) Transmisje internetowe z naszego kościoła: od poniedziałku do soboty Msza św. wieczorna; niedziela – Msze św. z godz. 10.30 i 12.00.

D) W dni powszednie Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii od g. 17.30.

E) Przyszłą niedzielę Kościół obchodzi jako Niedzielę Słowa Bożego.

F) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

G) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

H) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

I) Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych będzie prowadzona on-line. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w Biurze Parafialnym.

J) Zmarły nasze parafianki: + Genowefa Janz z Góry (pogrzeb będzie we wtorek o g. 10.30), + Joanna Jesko z TP (pogrzeb będzie we wtorek o g. 12.00), + Ilona Górna z TP (pogrzeb będzie we środę o g. 12.00). Polećmy je Bożemu miłosierdziu…