Ogłoszenia parafialne na III niedzielę Adwentu 13.12.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty w dni powszednie o g. 18.30.

C) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

D) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

E) Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Dorosłych i młodzież zapraszamy natomiast na roraty codziennie o g. 18.30; od czwartku 17 grudnia będą także roraty o godz. 6.00 rano. Od poniedziałku do piątku od g. 17.30 adoracja Najśw. Sakramentu w intencji ustania pandemii.

F) Biuro Parafialne otwarte jest w poniedziałki, środy i piątki po wieczornych Mszach świętych. Bardzo prosimy o załatwianie w tych dniach wyłącznie spraw nie cierpiących zwłoki.

G) Katecheza przed chrztem dla rodziców oraz dla kandydatów na rodziców chrzestnych jest zawieszona.

H) Okazja do spowiedzi św. adwentowej: od poniedziałku do piątku od g. 17.00 do 18.30. Dodatkowo w sobotę: od godziny 09.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.30.

I) Opłatki można otrzymać po Mszy św. w kościele w wieży (od strony wejścia zewnętrznego).