Ogłoszenia parafialne na III niedzielę Wielkiego Postu 07.03.2021

A) Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00, po nim dodatkowa Eucharystia.

B) W Wielkim Poście zapraszam na wspólną modlitwę do Bożego Miłosierdzia w godzinie Męki Pańskiej w każdy piątek o g. 15.00 w Dużym Kościele.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 18.00; dla później wracających z pracy – o g. 20.00 w Dużym Kościele. Od tego piątku, aby ułatwić z jednej stronie zachowanie obostrzeń pandemicznych a z drugiej dać szansę towarzyszenia Panu Jezusowi na Jego Drodze pojawi się też Droga Krzyżowa o g. 17.00.

C) Transmisje internetowe z naszego kościoła: w piątek Droga Krzyżowa z g. 18.00 i Msza św. sprawowana po tym nabożeństwie; w sobotę Msza św. wieczorna; niedziela – Msze św. z godz. 10.30 i 12.00, Gorzkie Żale z g. 15.00 i Msza św. odprawiana po tym nabożeństwie.

D) W dni powszednie Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii od g. 17.30. Wyjątkiem piątek – Adoracja będzie po Mszy św. do Drogi Krzyżowej z g. 20.00.

E) Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest prowadzona on-line w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w Biurze Parafialnym.

F) CARITAS informuje że w środę 9 marca od g. 19.00 będzie wydawać pomoc żywnościową w budynku Straży. Jednocześnie informuje tych, którzy chcieliby wspomóc bliźnich w potrzebie paczką świąteczną, że od przeszłej niedzieli w kościele pojawią się serca z opisem konkretnej sytuacji bliźniego w potrzebie.

G) Możemy włączyć się w akcję WORECZEK RYŻU. Polega ona na połączeniu postu, jałmużny i modlitwy w bardzo konkretnej formie – w dowolnie wybrany dzień (np. w piątek) jako post spożywa się wyłącznie ryż, który za dobrowolną ofiarą – jałmużną można będzie zabrać z kościoła oraz modli się w intencji misji. Wszystkie ofiary tak zebrane przeznaczone zostaną na pomoc misjom. Zachęcam, komu zdrowie i siły pozwalają, do takiego umartwienia!

H) Koperty daniny diecezjalnej są wyłożone z tyłu kościoła. Naddatek – na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej.

I) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

J) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

K) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

L) W przyszłą niedzielę wieczorną Mszę św. muzycznie oprawi Schola Liturgiczna.

Ł) Zmarł nasz parafianin: + Stanisław Płóciennik z Rumianka (pogrzeb był w czwartek). Polećmy go Bożemu miłosierdziu…