Ogłoszenia parafialne na III niedzielę Wielkiego Postu 15.03.2020

Niedziela, 15 marca

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z niej dekretami Księdza Arcybiskupa podajemy do wiadomości:

  • godziny Mszy św. pozostają BEZ ZMIAN!!! (zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie)
  • na każdej Mszy św. w kościele może przebywać najwyżej 50 osób (wliczając w to księdza i służbę liturgiczną)
  • gorąco zachęca się do przyjmowania Komunii św. na rękę

  • przypominam o dyspensie od udziału w niedzielnej Mszy św. (do 29 marca włącznie) – ci, którzy z niej skorzystają niech jednak zaznaczą Dzień Pański przez osobistą modlitwę: zachęcam do śledzenia Liturgii Eucharystycznej w środkach społecznego przekazu oraz do odprawienia Komunii Duchowej
  • w tym tygodniu nie odbędą się żadne spotkania ani katechezy (w tym przedchrzcielna)
  • Biuro Parafialne będzie nieczynne – kontakt tylko w nagłych sprawach związanych z wizytą u chorego albo z pogrzebem
  • zawieszone zostają Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa; w miejsce niedzielnych Gorzkich Żali dodatkowa Msza św. (a więc o g. 15.00, a nie ok. 15.40)
  • od poniedziałku w dni powszednie okazja do adoracji przed wystawionym Najświętszym Sakramentem od g. 17.00 do Mszy św.; Duży Kościół jest otwierany od g. 8.00 – zachęcam do nawiedzania Pana Jezusa obecnego w Tabernakulum i osobistej modlitwy w ciągu dnia
  • przypominam i bardzo mocno pragnę podkreślić, że w obecnej sytuacji należy ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie z domu; byłoby nieroztropnością i grzechem przeciw przykazaniu miłości bliźniego ale i siebie samego, gdyby narażali własne zdrowie i zdrowie innych ci, którzy należą do grup zwiększonego ryzyka zachorowań – czy to z racji wieku, czy z racji osłabienia organizmu takim, czy innym schorzeniem
  • zachęcam wszystkich, którzy mają w rodzinie albo w sąsiedztwie osoby niemogące opuszczać w tych dniach swoich domów o zainteresowanie się ich sytuacją i pomoc w codziennych potrzebach – jak np. zakupy

Zbliża się 25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona jako Dzień Świętości Życia. Zachęcam do włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Z tyłu kościoła wyłożony jest informator temu poświęcony – objaśnia samą ideę, a także praktyczne sposoby jej realizowania. Znajduje się w nim także deklaracja podjęcia Duchowej Adopcji – tych, którzy się na nią zdecydują prosimy o wypełnienie i przyniesienie jej w przyszłą niedzielę. Uroczyste złożenie przyrzeczenia adopcyjnego dokona się w sam dzień Święta, w środę 25.03 albo na wieczornej Mszy św. albo na modlitwie indywidualnej.