Ogłoszenia parafialne na IV niedzielę Adwentu 20.12.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty w dni powszednie o g. 18.30, obie Pasterki oraz świąteczne Msze św. wg porządku niedzielnego.

C) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

D) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

E) Roraty dla dzieci od poniedziałku do środy o godz. 17.00. Dorosłych i młodzież zapraszamy natomiast na roraty o g. 18.30; także do środy będą roraty o godz. 6.00 rano. Od poniedziałku do środy po dziecięcych Roratach adoracja Najśw. Sakramentu w intencji ustania pandemii.

F) Biuro Parafialne otwarte będzie tylko w poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej.

G) Okazja do spowiedzi św. adwentowej: od poniedziałku do środy do południa od g. 10.00 do 12.00 i po południu od g. 16.00 do 20.00.

H) We środę po Mszy św. o g. 18.30 nastąpi przekazanie Światełka Betlejemskiego naszej Parafii. Następnie chętni będą mogli zabrać je do swoich domów.

I) We czwartek Wigilia uroczystości Bożego Narodzenia. Zachęcamy gorąco do zachowania w ten dzień tradycyjnego postu.

Pasterki będą odprawione w Dużym Kościele o g. 22.00 i 24.00.

W Boże Narodzenie Msze Św. przed południem jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy Świętej wieczornej!!! W tzw. „drugie Święto” 26 grudnia wszystkie Msze Święte jak w niedzielę. Składka przeznaczona jest na WT UAM i KUL.

J) Opłatki można otrzymać po Mszy św. w kościele w wieży (od strony wejścia zewnętrznego).