Ogłoszenia parafialne na IV niedzielę Wielkiego Postu 14.03.2021

A) Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00, po nim dodatkowa Eucharystia.

B) W Wielkim Poście zapraszam na wspólną modlitwę do Bożego Miłosierdzia w godzinie Męki Pańskiej w każdy piątek o g. 15.00 w Dużym Kościele.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.00, następnie o 18.00; dla później wracających z pracy – o g. 20.00 w Dużym Kościele.

C) Transmisje internetowe z naszego kościoła: w piątek Droga Krzyżowa z g. 18.00 i Msza św. sprawowana po tym nabożeństwie; w sobotę Msza św. wieczorna; niedziela – Msze św. z godz. 10.30 i 12.00, Gorzkie Żale z g. 15.00 i Msza św. odprawiana po tym nabożeństwie.

D) W dni powszednie Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii od g. 17.30. Wyjątkiem piątek – Adoracja będzie po Mszy św. do Drogi Krzyżowej z g. 20.00.

E) W piątek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Zniesie ona piątkowy post. Do dnia uroczystości trwamy na modlitwie do św. Józefa poprzez Nowennę odmawianą przed wieczornym Mszami św.

F) Dzieci pierwszokomunijne będą miały w nadchodzącym tygodniu spotkania w małym kościele, wg planu podanego na forum przygotowań. Proszę zwrócić uwagę na zmianę terminu grup czwartkowych!

G) Chcemy przygotować się jak najpiękniej na owocne przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Dlatego też w Małym Kościele od g. 17.00 w czwartek 18 marca rozpocznie się 24 godzinne rozważanie Męki Pana Jezusa, które potrwa do g. 16.00 w piątek 19.03. Każda godzina rozpocznie się ok. półgodzinnym rozważaniem kolejnego etapu Męki, następnie będzie czas na własną medytację i modlitwę. Zapraszamy, także w nocy, do towarzyszenia Panu Jezusowi. Szczegóły na plakatach.

H) Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest prowadzona on-line w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w Biurze Parafialnym.

I) CARITAS informuje tych, którzy chcieliby wspomóc bliźnich w potrzebie paczką świąteczną, że od tej niedzieli w kościele pojawią się serca z opisem konkretnej sytuacji bliźniego w potrzebie.

J) Możemy włączyć się w akcję WORECZEK RYŻU. Polega ona na połączeniu postu, jałmużny i modlitwy. Wszystkie ofiary tak zebrane przeznaczone zostaną na pomoc misjom. Zachęcam, komu zdrowie i siły pozwalają, do takiego umartwienia!

K) Koperty daniny diecezjalnej są wyłożone z tyłu kościoła. Naddatek – na potrzeby parafii.

L) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

Ł) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

M) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

N) W tę niedzielę wieczorną Mszę św. muzycznie oprawi Schola Liturgiczna.

O) Zmarła nasza parafianka: + Maria Maciesza z TP (pogrzeb był w piątek). Polećmy ją Bożemu miłosierdziu…