Ogłoszenia parafialne na niedzielę Chrztu Pańskiego 10.01.2021

A) Niech Pan Jezus w nas wszystkich odnowi łaskę otrzymaną w sakramencie chrztu świętego. Obyśmy wierni chrzcielnym zobowiązaniom coraz skuteczniej upodabniali się do Zbawiciela i umierając dla grzechu żyli dla sprawiedliwości Bożej.

B) Plan Mszy św. „kolędowych” będzie następujący (zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, albo przez transmisję internetową). W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców Tarnowa Podgórnego z ulic:

  • w poniedziałek 11.01. Okrężnej, Sadowej, Piaskowej i 27 Grudnia
  • we wtorek 12.01. Owocowej i Kwiatowej
  • w środę 13.01. Słonecznej, Pocztowej i Fabrycznej
  • we czwartek 14.01. Sasankowej, Modrakowej, Irysowej, Malwowej, Konwaliowej, Bławatkowej, Placu Margaretek, Makowej, Przebiśniegowej i Krokusowej
  • w piątek 15.01. Słonecznikowej, Chabrowej, Liliowej, Fiołkowej, Magnoliowej, Tulipanowej, Żonkilowej, Narcyzowej i Nasturcjowej

C) Transmisje internetowe z naszego kościoła: od poniedziałku do soboty Msza św. wieczorna; niedziela – Msze św. z godz. 10.30 i 12.00.

D) W dni powszednie Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii od g. 17.30.

E) Bardzo dziękuję za ofiary złożone w święto Trzech Króli, które już zostały przekazane na pomoc misjonarzom.

F) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

G) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

H) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

I) Zmarł nasz parafianin z TP + Piotr Tomelka (pogrzeb odbył się w piątek). Polećmy go Bożemu miłosierdziu…