Ogłoszenia parafialne na niedzielę Świętej Rodziny 27.12.2020

A) W tę niedzielę prosimy Święta Rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa o szczególne błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszej Ojczyzny i wielkiej rodziny, którą jest cała ludzkość.

B) We czwartek 31 grudnia, kończymy stary rok. Msza święta z nabożeństwem błagalno-dziękczynnym o g. 17.00.

C) Noworoczny porządek Eucharystii jak w niedzielę: o 07.30, 09.00, 10.30, 12.00 i 18.30.

D) Pierwszy Piątek miesiąca i Nowego Roku przypada 1 stycznia. Spowiedź święta w przeddzień od g. 16.00.

E) Transmisje internetowe z naszego kościoła: 31 grudnia: g. 17.00, Nowy Rok: g. 10.30 i 12.00, sobota 02 stycznia: g. 18.30, niedziela 03 stycznia: g. 10.30 i 12.00.

F) W poniedziałek, wtorek i środę Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii od g. 17.30; w czwartek od g. 16.00.

G)  Jak już być może wiemy w nowym roku nie będziemy mogli spotkać się podczas odwiedzin duszpasterskich, czyli na tradycyjnej kolędzie. Chcemy jednak prosić Pana Jezusa o błogosławieństwo na cały nadchodzący rok dla wszystkich rodzin naszej Parafii. Dlatego też w styczniu będziemy odprawiać Msze św. za poszczególne wioski, ulice i osiedla. Plan tych intencji będziemy podawać każdej niedzieli, tak jak zawsze podawaliśmy plan kolędy. Zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele (przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych), albo przez transmisję internetową.

H) Zapraszamy Was serdecznie na 3 ogólnopolską edycję rekolekcji przygotowujących do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w zjednoczeniu z Sercem Jezusa, które rozpoczynają się już 1 stycznia 2021 roku. Potrwają do 2 lutego i zakończą się uroczystym aktem zawierzenia. Tych, którzy brali w nich udział w zeszłym roku – zachęcamy do odnowienia. A tych, którzy jeszcze tego nie uczynili – do podjęcia tej pięknej formy modlitwy, która może całkowicie przemienić nasze serca i życie. Więcej szczegółów na stronie www.oddanie33.pl.

I) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

J) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

K) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

L) Zmarli nasi parafianie z TP: + Robert Szymlet (pogrzeb odbył się 23.12) oraz + Jacek Spychała (pogrzeb będzie 31.12 w Poznaniu). Polećmy ich Bożemu miłosierdziu…

Ł) Pragnę też przekazać smutną wiadomość – w środę 23 grudnia Pan Jezus odwołał do wieczności księdza Artura Rembalskiego, który w latach 2009-2014 był wikariuszem naszej Parafii. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 29 grudnia: najpierw o g. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. żałobna w parafii św. Marka na os. Czecha w Poznaniu, gdzie ks. Artur był proboszczem. Następnie o g. 13.30 pochówek na cmentarzu komunalnym w Luboniu. Wdzięczni za posługę księdza Artura wśród nas polecajmy Go Bożemu miłosierdziu…