Ogłoszenia parafialne na VI niedzielę zwykłą 14.02.2021

A) W najbliższą środę Popielec. Tego dnia rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem: 06.30, 07.30, 09.00, 17.00, 18.30, 20.00 (wszystkie w Dużym Kościele).

W Popielec obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy (dotyczy tych, którzy ukończyli 18 rok życia a nie ukończyli 60; polega na poście jakościowym – od mięsa i ilościowym – jeden posiłek do syta i dwa lekkie w ciągu dnia). Wszystkich powyżej 14 roku życia obowiązuje post od mięsa.

Przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby Caritas naszej archidiecezji.

B) W Wielkim Poście zapraszam na wspólną modlitwę do Bożego Miłosierdzia w godzinie Męki Pańskiej w każdy piątek o g. 15.00 w Dużym Kościele.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.00; dla później wracających z pracy – o g. 20.00 w Dużym Kościele.

C) Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00, po nim dodatkowa Eucharystia.

D) Transmisje internetowe z naszego kościoła: w Popielec o g. 09.00, 18.30 i 20.00; w piątek Droga Krzyżowa z g. 18.00 i Msza św. sprawowana po tym nabożeństwie; w sobotę Msza św. wieczorna; niedziela – Msze św. z godz. 10.30 i 12.00, Gorzkie Żale z g. 15.00 i Msza św. odprawiana po tym nabożeństwie.

E) W dni powszednie Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii od g. 17.30. Wyjątkiem w tym tygodniu będzie Popielec (Adoracja będzie po Mszy św. z g. 18.30 do 20.00) oraz piątek – również Adoracja będzie po Mszy św. do Drogi Krzyżowej z g. 20.00.

F) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

G) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna jest przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła. GORĄCA PROŚBA O PRZESTRZEGANIE TEGO LIMITU!!! Prosimy zajmować miejsca oznakowane!

H) Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką, przyłbicą, odzieżą; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.

I) Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych będzie prowadzona on-line. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w Biurze Parafialnym.

J) W przyszłą niedzielę będziemy mogli wesprzeć Wspólnotę Burego Misia poprzez zakup serów wytworzonych przez jej członków.

K) Zmarła nasza parafianka: + Maria Lis z TP (pogrzeb był w piątek). Polećmy ją Bożemu miłosierdziu…