Ogłoszenia parafialne na XI niedzielę zwykłą 14.06.2020

1. Przekazuję do wiadomości wszystkich Parafian najważniejszą treść dekretów Księdza Arcybiskupa. W związku z nimi nasz dotychczasowy wikariusz, Ksiądz Szymon, od 25 sierpnia rozpocznie nowy etap swojej kapłańskiej posługi w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie. Jesteśmy wdzięczni Księdzu Szymonowi za ponad czteroletnią posługę w naszej Wspólnocie. Pożegnamy Go w ostatnią niedzielę jego posługi wśród nas, tj. 23 sierpnia.

Nowym wikariuszem zostanie ks. Gniewomir Kujawa, pracujący dotychczas w parafii w Skórzewie.

2. W związku z nowymi regulacjami nie ma już limitu osób, które mogą wziąć udział we Mszy Św. Obowiązuje jednak wewnątrz kościoła noszenie maseczek albo zachowanie reguły dystansu społecznego. Ksiądz Arcybiskup w związku z tym odwołuje dyspensę ogólną, zwalniającą z udziału w niedzielnej Eucharystii. Zachowuje zaś dyspensę szczególną dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowań czy to ze względu na wiek, czy przebyte schorzenia, czy ze względu na aktualny stan zdrowia; mogą z niej skorzystać również ci, którzy dla słusznej przyczyny obawiają się możliwości zakażenia.

3. Trwa oktawa uroczystości Bożego Ciała. Procesje w dni powszednie wokół kościoła po Mszach św.

4. Biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek, środę i piątek WYŁĄCZNIE po wieczornej Mszy św. Uprzejmie proszę, aby interesanci przychodzili zaopatrzeni w maseczki.

5. W dni powszednie od g. 17.30 adoracja Najśw. Sakramentu w intencji o ustanie pandemii oraz z prośbą o deszcz zakończona nabożeństwem czerwcowym ku czci Najświętszego Serca Jezusowego.

6. W piątek 19 czerwca uroczystość ku czci Najśw. Serca Jezusowego. Po Mszy św. procesja wokół kościoła. Uroczystość ta zniesie piątkowy post.

7. W tę niedzielę po Mszach św. zbierane są ofiary na KUL i WT UAM.

8. Czas spowiedzi i komunii wielkanocnej Ksiądz Arcybiskup przedłużył w tym roku aż do święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do 14 września.

9. Bierzmowanie klas ósmych, które miało odbyć się w środę 03 czerwca zostaje przeniesione na wtorek 15 września g. 17.00. Spotkanie kandydatów odbędzie we wtorek 16 czerwca po Mszy św. w Małym Kościele (uwaga na zmianę miejsca!!!).

10. W sobotę 20.06 o g. 16.00 pierwsza grupa dzieci klas trzecich przystąpi do I Komunii. Próba dla dzieci będzie we wtorek 16.06 po Mszy św. w Dużym Kościele. Spowiedź dzieci będzie w piątek od g. 17.00. Rodziny prosimy, aby z sakramentu spowiedzi skorzystały od poniedziałku do czwartku od g. 17.30.

11. Dziękuję wszystkim, którzy już złożyli Daninę Diecezjalną, dzięki czemu możemy wywiązać się z naszych powinności względem Archidiecezji. Bóg zapłać!!!

12. Zmarli nasi Parafianie: + Jan Owczarz z TP (pogrzeb odbył się w środę), + Magdalena Matecka z TP (pogrzeb był w sobotę), + Zofia Jandy z TP (pogrzeb będzie we wtorek o g. 11.00). Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu…