Kazanie pasyjne Wielki Post 21.02.2010

Zapraszamy do odsłuchania kazania pasyjnego wygłoszonego w naszej parafii 21.02.2010.

Kazanie Pasyjne 2010