Kazanie pasyjne Wielki Post 28.02.2010

Zapraszamy do odsłuchania kazania pasyjnego wygłoszonego w naszej parafii 28.02.2010.

2 KP Lk 23,39 -43