Kazanie pasyjne Wielki Post 7.03.2010

Zapraszamy do odsłuchania kazania pasyjnego wygłoszonego w naszej parafii 7.03.2010.

3 KP do J 19,25 – 27