OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA II NIEDZIELĘ PO NARODZENIU PAŃSKIM 02.01.2022

 

 1. W czwartek uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie Świętem Trzech Króli. Porządek Mszy św. jak w niedzielę; na każdej będzie poświecenie kredy i kadzidła. Po Mszach zbierane będą ofiary na pomoc misjom.
 2. Jak już być może wiemy w nowym roku nie będziemy mogli spotkać się podczas odwiedzin duszpasterskich, czyli na tradycyjnej kolędzie. Chcemy jednak prosić Pana Jezusa o błogosławieństwo na cały nadchodzący rok dla wszystkich rodzin naszej Parafii. Dlatego też w styczniu będziemy odprawiać Msze św. za poszczególne wioski, ulice i osiedla. Plan tych intencji będziemy podawać każdej niedzieli, tak jak zawsze podawaliśmy plan kolędy. Zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele. W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców Tarnowa Podgórnego z ulic: poniedziałek, 03 stycznia: Łanowej, Krętej, Spółdzielczej, Zbożowej; we wtorek 04 stycznia: Łąkowej, Wąskiej, Jasnej, Przecznica, Marianowskiej, Wesołej, Kolorowej; we środę, 05 stycznia: Rokietnickiej, Czereśniowej, Zielonej, Sportowej, Działkowej, w piątek, 07 stycznia: Nowej, Derdy, Wiśniowy Sad, Ostatniej, Szerokiej. Już teraz dziękujemy za ofiary składane przy tej okazji na wsparcie naszej parafialnej wspólnoty.
 3. W dni powszednie Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii od g. 17.30.
 4. Katecheza dla rodziców, którzy chcą ochrzcić dzieci w naszej Parafii oraz dla kandydatów na rodziców chrzestnych odbędzie się w styczniu: w poniedziałek 03.01 oraz w poniedziałek 17.01 o godz. 20.00 na probostwie.
 5. We wtorek Grupa Adoracyjna zaprasza na czuwanie przed Jezusem Eucharystycznym w Małym Kościele. Początek po Mszy św. Potrwa ona do g. 21.00.
 6. Zapraszam na spotkania Duszpasterstwa Mężczyzn w pierwszą środę miesiąca – na g. 17.30 na wspólną adoracje i Mszę św., a po niej na spotkanie na probostwie.
 7. W tym tygodniu przypadnie Pierwszy Czwartek i Piątek miesiąca i roku.
 8. A) Objazd chorych z sakramentami św. w piątek od g. 08.00 (obaj księża).
 9. B) W piątek dodatkowa Msza św. o g. 07.30 w intencji przebłagania za zniewagi względem Najśw. Serca Pana Jezusa.
 10. C) Okazja do spowiedzi św. w piątek od g. 16.00. Komunia św. o 16.30, 17.00 i 17.30. Od 17.30 adoracja Najśw. Sakramentu.
 11. W piątek spotkanie Duszpasterstwa młodzieży o g. 19.30 w Sali na Górze na probostwie.
 12. Ministranci będą mieli swoją zbiórkę w sobotę o g. 10.00 w Dużym Kościele.
 13. W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego. Będzie to też druga niedziela miesiąca – już dziś dziękuję za ofiary składane na tacę z przeznaczeniem na budowę naszego nowego Domu Parafialnego.
 14. Zwracam się z gorącą prośbą o stosowanie się nas wszystkich do zasad związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. W kościele należy przebywać mając usta i nos zasłonięte maseczką; mamy wystawione pojemniki z płynem dezynfekującym – prosimy o korzystanie z nich.
 15. Pogrzeb naszej parafianki + Ludwiki Woźnej będzie we wtorek 04.01 o g. 11.00.