REQUIESCAT IN PACE

Wdzięczni za posługę Papieża Seniora Benedykta XVI łączymy się w żałobie z całą wspólnotą Ludu Bożego, którego z woli Bożej był przewodnikiem i głową na Stolicy Piotrowej w latach 2005-2013. Prosimy Pana, aby „skromnego pracownika Winnicy Pańskiej”, jak sam Papież o sobie powiedział w dniu wyboru, wynagrodził za ziemskie trudy i obdarzył radością oglądania swego Oblicza w szczęśliwej wieczności.