Żywy Różaniec

Różaniec jest najpiękniejszą i najcenniejszą z wszystkich modlitw do Pośredniczki wszelakich łask: to modlitwa, która najbardziej porusza serce Matki Boga. Odmawiajcie go codziennie.
Papież Pius X

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Każda Róża składa się z 20 osób, a każda z osób odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca, koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy zmianie tajemnic. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Żywego Różańca odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Celem Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

Przywileje członków Żywego Różańca
Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską ( Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967) może dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
2. Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
3. Ofiarowania Pańskiego (2 II),
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
5. Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
6. Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
7. W święto Królowej Różańca świętego,
8. W święto Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Spotykamy się:

– W pierwsze soboty na adoracji wieczornej o godzinie 17:30

– Na nabożeństwach fatimskich – 13 dnia miesiąca od maja do października o godzinie 20:00

– W każdą niedzielę o godzinie 8:20

 

Chcąc dołączyć do modlących się na różańcu,

skontaktuj się z Panią Marią Czajkowską, by dołączyć do grup żeńskich – tel. 61 814 63 12,

z Panem Wincentym Pawlaczykiem, by dołączyć do grup męskich – tel. 504 202 143

lub z Państwem Joanną i Jędrzejem Bystroń, by dołączyć do różańca żon za mężów, bądź mężów za żony – tel. 602 881 121.