Wspólnota Jezus, Źródło Życia

(mal. Jacek Malczewski „Jezus i Samarytanka”)

Wspólnota JEZUS, ŹRÓDŁO ŻYCIA

Jesteśmy ludźmi na najróżniejszym etapie życia, różnych duchowości, a każdy z nas dźwiga inny bagaż doświadczeń. Łączy nas to, że wspólnie chcemy wzrastać w wierze, stawać się uczniami Jezusa oraz słuchać Jego Słowa. W Nim znajdujemy źródło do życia w różnych, codziennych rzeczywistościach.
Podczas naszych spotkań poznajemy różne formy modlitwy,
po to, by każdy odnalazł tę, która najbardziej do niego przemawia.
Ważnym elementem każdego spotkania jest cisza,
która pomaga Bogu zasiać ziarno Jego Słowa w naszej codzienności.
Chcemy również szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące życia duchowego poprzez zgłębianie nauczania Kościoła katolickiego.
Podczas naszych spotkań dążymy do tego,
by każdy mógł się czuć przyjęty, bez względu na to,
jaki jest aktualny poziom jego wiary
i z jakimi trudnościami się zmaga.
Miłość Jezusa nie stawia warunków!
Jeśli chciałbyś do nas dołączyć,
choćby na jedno spotkanie,
czuj się oczekiwany taki, jaki/-a jesteś!
Jeśli posiadasz, zabierz ze sobą
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Spotykamy się 
o godz. 19:30,
w 2 i 4 czwartek miesiąca,
w nowym domu parafialnym.

(Spotkanie kończy się
około godz. 21-ej)
Terminy kolejnych spotkań:
(w bieżących ogłoszeniach)