Służba liturgiczna

Bóg, który przemienia ludzkie serca i wzywa człowieka do pełnego zjednoczenia z Nim, obdarza ludzi różnymi talentami i powołuje ich do pełnienia różnych zadań w Kościele. Dlatego św. Piotr zachęca: Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z was  otrzymał (1 P 4,10). To wezwanie ma charakter bardzo osobisty: „To mnie Bóg wzywa, mnie posyła do pracy w swojej winnicy; mnie wzywa i posyła, abym pracował dla przyjścia Jego Królestwa w dziejach”

Do umacniania duchowej więzi między codziennym życiem, a udziałem w Eucharystii, Kościół wzywa wszystkich ochrzczonych: „Nowy chrześcijański wymiar kultu obejmuje każdy aspekt ludzkiej egzystencji, przemieniając ją: «Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie » (1 Kor 10, 31). W każdym akcie swego życia chrześcijanin jest  wezwany do wyrażenia prawdziwego kultu składanego Bogu. Stąd nabiera wewnętrznego kształtu eucharystyczna natura życia chrześcijańskiego. Eucharystia, na ile angażuje ludzką rzeczywistość wierzącego w jej codziennej konkretności, na tyle umożliwia, by dzień po dniu, stopniowo przemieniać człowieka powołanego przez łaskę do tego, by był na obraz Syna Bożego (por. Rz 8, 29 n.).

Ministranci

Wspólnota ministrancka ma swoje zbiórki w soboty (w ciągu roku szkolnego) o godzinie 10:00.

Aktualne informacje o wspólnocie ministrantów znajdziesz na: 

FB Ministranci Tarnowo Podgórne

 

Nadzwyczajni Szafarze i Starsza Służba Liturgiczna

Zasadniczym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza Komunii św. jest pomoc w zanoszeniu Eucharystii chorym i niepełnosprawnym. Nadzwyczajny szafarz pomaga również w rozdawaniu Komunii św. w kościele, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, a brak jest kapłanów, albo stan zdrowia czy podeszły wiek utrudnia im udzielanie Komunii św. Kapłani i diakoni nie mogą jednak wyręczać się posługą szafarza nadzwyczajnego, sami nie rozdzielając Komunii św.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. może być mężczyzna w wieku 35-65 lat, który:

  • Wyróżnia się dojrzałością w wierze,
  • Prowadzi wzorowe życie moralne (małżeńskie, rodzinne, zawodowe i sąsiedzkie),
  • Posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i wykształcenie,
  • Aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym,
  • Odznacza się sprawnością psychiczną i fizyczną.

W naszej parafii nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej są:

Pan Wincenty

Pan Edward

Pan Kazimierz

Pan Dariusz

Pan Marcin