KATECHEZY KERYGMATYCZNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

KATECHEZY KERYGMATYCZNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

Terminy najbliższych katechez kerygmatycznych („nauki przedchrzcielne”):

15 lipca

12 sierpnia

19 sierpnia

02 września

30 września

Rozpoczynają się o g. 20.00 w nowym domu parafialnym.