KATECHEZY KERYGMATYCZNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

KATECHEZY KERYGMATYCZNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

Terminy najbliższych katechez kerygmatycznych („nauki przedchrzcielne”) w roku 2023:

02 października

16 października

Rozpoczynają się o g. 20.00 na probostwie.