KATECHEZY KERYGMATYCZNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

KATECHEZY KERYGMATYCZNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

Terminy najbliższych katechez kerygmatycznych („nauki przedchrzcielne”):

15 kwietnia

06 maja

20 maja

03 czerwca

17 czerwca

Rozpoczynają się o g. 20.00 w nowym domu parafialnym.