KATECHEZY KERYGMATYCZNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

Terminy katechez kerygmatycznych („nauki przedchrzcielne”) w roku 2022:

05 września

19 września

03 października

17 października

07 listopada

21 listopada

05 grudnia

19 grudnia

Rozpoczynają się o g. 20.00 na probostwie.