KATECHEZY KERYGMATYCZNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

Terminy katechez kerygmatycznych:

poniedziałek 15 listopada

poniedziałek 06 grudnia

poniedziałek 20 grudnia.

Rozpoczynają się o g. 20.00 na probostwie.