KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH I NIE TYLKO

KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH I NIE TYLKO

Dlaczego warto?

Sam Pan Jezus powiedział: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim! Kościół zaś dodaje: Aby zatem wierni, którzy znajdując się w stanie łaski i kierując się właściwą i pobożną intencją pragną uczestniczyć w świętej uczcie, nie byli pozbawieni tej sakramentalnej pomocy i pociechy, wydało się Papieżowi rzeczą słuszną ustanowić nadzwyczajnych szafarzy, którzy by mogli sobie oraz innym wiernym udzielić Komunii. Ze względu na to wielkie duchowe dobro i bliskość z Jezusem w Kościele od 1973 roku, a w Polsce od 1991 roku nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, zanoszą potrzebujących Najświętszy Sakrament.

O to dobro warto zabiegać nie tylko, gdy samemu się jest chorym, lecz również gdy potrzebujący znajdują się w naszym otoczeniu. Gdy sami spełniamy uczynek miłosierdzia odwiedzając chorych warto zadbać również o ich pociechę duchową i pokarm na życie wieczne, aby posileni Ciałem Pańskim, mogli pełniej łączyć swoje życie, radości i cierpienia z Ofiarą Chrystusa.

Zaproponuj i zatroszczy się o Komunię święta dla chorych i potrzebujących!

 

Dla kogo?

Komunia święta – duchowy i sakramentalny pokarm dla wierzących przeznaczona jest dla:

 • chorych i w podeszłym wieku, którzy nie mogą ze względu na swój stan zdrowia uczestniczyć we Mszy św.;
 • osób o ograniczonej sprawności ruchowej, niepełnosprawni, niedołężni lub znaczymy w oddaleniu od kościoła, w szczególności dla osób starszych, którzy nie mogą dotrzeć samodzielnie do świątyni;
 • osób, które ze względów na wielką traumę (np. w okresach epidemii, nerwic itd.) nie mogą przystąpić do Komunii św. w czasie liturgii;
 • osób, które nie mogą przyjąć w trakcie Eucharystii z uwagi na sprawowanie stałej opieki nad osobą chorą, niedołężną lub dzieckiem wymagającym stacjonarnej opieki;
 • domownicy, którzy przebywają z osobami starszymi, chorymi i wskazanymi powyżej.

 

Kiedy?

Czy Komunię świętą można przyjmować tylko od święta? Oczywiście, że nie! W niedziele i święta nakazane, warto skorzystać z takiej możliwości, ale nie tylko w te dni można przyjmować Komunię świętą.

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim

 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok (1 stycznia)
 • Objawienie Pańskie (6 stycznia)
 • Wniebowstąpienie Pańskie – w VII Niedzielę Wielkanocy
 • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia)
 • Wszystkich Świętych (1 listopada)
 • Boże Narodzenie (25 grudnia)

 

Każdy chory i potrzebujący jeśli tylko chce ma możliwość przyjęcia Chrystusa w postaciach eucharystycznych również w:

 • inne ważne dni (rocznica ślubu, dzień urodzin, wspomnienia szczególnych świętych, środa popielcowa itp.) albo
 • okresy (w oktawie Bożego Narodzenia, okresie wielkanocnym itp.) albo
 • dni powszednie, nieświąteczne.

Ze względu na duchowy pożytek chorego lub potrzebującego możliwa jest nawet codzienna praktyka Komunii świętej.

 

Szczególne sytuacje:

Chorujesz na celiakię i chcesz przystąpić do Komunii św.? Zgłaszając potrzebę Komunii dla chorego zaznacz to wyraźnie! Wówczas będzie możliwa Komunia święta z użyciem hostii niskoglutenowych, które posiadają specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają dwa warunki: są ważną materią eucharystyczną i jednocześnie są bezpieczne dla chorych na celiakie.

Chorujesz lub masz dietę wykluczającą przyjmowanie pokarmów stałych? Zgłaszając potrzebę Komunii dla chorego zaznacz to wyraźnie! Wówczas będzie możliwa Komunia święta pod postacią wina.

Wiatyk to Komunia dla znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci. Zgłaszając potrzebę Komunii dla chorego zaznacz to wyraźnie! Być może będzie potrzebna wizyta kapłana, a jeśli nie będzie takiej konieczności może w tym zakresie spełniać posługę również nadzwyczajny szafarz.

 

Do kogo zgłosić potrzebę?

W naszej parafii pw. Wszystkich świętych w Tarnowie Podgórnym potrzebę Komunii świętej prosimy zgłaszać do ks. Proboszcza lub Wikarego osobiście albo telefonicznie lub mailowo:

telefon: 61 814 64 36

e- mail: parafiatp@archpoznan.pl

 

Inne ważne informacje:

Osoby chore zachęcamy również do przyjęcia sakramentu umocnienia, jakim jest Sakrament Namaszczenia Chorych – więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Każdego roku dnia 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Tego dnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu poświęconą wszystkim chorym i cierpiącym, jak również na Eucharystię z zawierzeniem Bogu i Matce Bożej z Lourdes wszystkie chorych i ich rodziny.

Dni i uroczystości z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych zapowiadane są w naszej parafii w ogłoszeniach parafialnych.

Osoby chore i o ograniczonej sprawności ruchomej mogą w te dni skorzystać z pomocy w organizacji transportu na uroczystości. W indywidualnych zgłoszeniach należy taką potrzebę wyraźnie zaznaczyć, aby możliwość transportu została potwierdzona.

 

Transmisje Mszy Świętych

Oglądanie transmisji telewizyjnej nigdy nie zastępuje czynnego udziału w niedzielnej liturgii, ani nie jest obowiązkiem. Korzystanie z transmisji może być pomocą dla osób, które nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej w kościele.

RADIO

Msze w rozgłośniach radiowych o zasięgu ogólnopolskim

NIEDZIELA

 1. Program Pierwszy Polskiego Radia – godz. 9:05. Transmisja Mszy Świętej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
 2. Radio Maryja – godz. 9:00. Transmisja Mszy Świętej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do soboty)

 1. Radio Maryja – godz. 7:00. Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

TELEWIZJA

NIEDZIELA

 1. TVP 1:

– godz. 7:00. Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

– godz. 11:00. Transmisja Mszy Świętej z Jasnej Góry

 1. TV Republika – godz. 7:00. Transmisja Mszy Świętej z kościoła św. Augustyna w Warszawie.
 2. Polsat News – godz. 9:00. Transmisja Mszy Świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej.
 3. TV TRWAM – godz. 9.30. Transmisja Mszy Świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
 4. Polsat Rodzina – godz. 10.30. Transmisja Mszy Świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
 5. TVP Polonia – godz. 13:00.

DNI POWSZEDNIE

 1. TVP 1 – godz. 7:00. Transmisja Mszy Świętej z Jasnej Góry
 2. TV Republika – godz. 7:00. Transmisja Mszy Świętej z Jasnej Góry
 3. TV TRWAM – godz. 13.30. Transmisja Mszy Świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

INTERNET

Informację o transmisjach przez Internet można znaleźć na przykład pod adresem:

https://mszenazywo.pl/

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Przez namaszczenie chorych i modlitwę kapłana Kościół poleca chorych Chrystusowi, aby ich podźwignął i zbawił (por. Jk 5,14-15; KK 11). „Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeśli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy” (Obrzęd sakramenty chorych nr 6).

Według Katechizmu Kościoła katolickiego „pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości” (KKK 1520). Chory dzięki łasce tego sakramentu „przyczynia się do uświęcenia Kościoła i do dobra wszystkich ludzi, za których Kościół cierpi i ofiaruje się przez Chrystusa Bogu Ojcu” (KKK 1522). Na wspólnotowy charakter namaszczenia chorych wskazuje zwyczaj gromadzenia się wiernych wokół chorego przyjmującego sakramenty święte. Ten zwyczaj wspólnej modlitwy przy łóżku chorego zachęcamy podtrzymywać.

Warto zaznaczyć, że namaszczenie chorych nie jest sakramentem dla umierających, ale przeznaczone jest dla tych, którzy znajdują się stanie ciężkiej i niebezpiecznej choroby. Do przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych zachęcamy także osoby w podeszłym wieku, choćby nie występowały u nich objawy rozpoznanej choroby (Obrzęd sakramenty chorych nr 11; por. KPK kan. 1004 § 1).

Wiernych udających się na leczenie do szpitala, a zwłaszcza przed poważną operacją, zachęcamy, aby, jeśli to możliwe, przyjęli sakrament pokuty i namaszczenia w parafii. Jeśli tego nie uczynią, powinni o te sakramenty prosić kapelana szpitala.

Przy sprawowaniu sakramentu namaszczenia chorych nie stosuje się kryterium wieku. Wszyscy proszący o sakrament powinni być „odpowiednio przygotowani i wewnętrznie usposobieni” (KPK kan. 1002), czyli w stanie łaski uświęcającej. Przypominamy o możliwości powtarzania sakramentu namaszczenia wtedy, gdy „chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze” (KPK kan. 1004 § 2).

Osoby chore, o ograniczonej sprawności ruchowej itd. zachęcamy do utrzymywania bliskości z Panem Jezusem Eucharystycznym poprzez częstą Komunię świętą – więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

KOMU UDZIELA SIĘ SAKRAMENTU NAMASZCZENIA?

 

 • „Z wielką gorliwością i pilnością należy udzielać tego sakramentu wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku” (Obrzęd sakramenty chorych nr 8; por. KL 73).
 • „Przed operacją można udzielić namaszczenia chorych, jeżeli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba” (Obrzęd sakramenty chorych nr 10).
 • „Osobom w podeszłym wieku, których siły opuszczają, można udzielić namaszczenia chorych również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba” (Obrzęd sakramenty chorych nr 11).
 • „Dzieciom również należy udzielać namaszczenia chorych, jeżeli osiągnęły taki poziom umysłowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie” (Obrzęd sakramenty chorych nr 12; por. KPK kan. 1004 § 1). Dotyczy to zwłaszcza dzieci, których życie jest poważnie zagrożone np. przez nieuleczalne choroby (np. nowotworowe). Odpowiednio przygotowane przez rodziców i kapłana mogą świadomie i owocnie przyjąć ten sakrament duchowego umocnienia (Obrzęd sakramenty chorych nr 12; por. KPK kan. 1005).
 • „Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze” (KPK kan. 1004 § 2; por. Obrzęd sakramenty chorych nr 9). Jednak nie należy udzielać go zbyt często, jeśli nie zachodzi prawdziwa konieczność.
 • „Chorym, którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, należy udzielić sakramentu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni” (Obrzęd sakramenty chorych nr 14). „Sakramentu należy udzielić chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej pośrednio o niego prosili” (KPK kan. 1006).
 • „Kapłan wezwany do chorego, który już umarł, błaga Boga, aby go uwolnił od grzechów i przyjął litościwie do swego Królestwa; namaszczenia natomiast niech nie udziela” (Obrzęd sakramenty chorych nr 15). Umarłym nie udziela się żadnego sakramentu.

 

GDZIE I KIEDY MOŻNA PRZYJĄĆ SAKRAMENT NAMASZCZENIA?

 

 • W kościele – np. po Mszy Świętej, udając się do zakrystii.
 • W domu – podczas comiesięcznej wizyty kapłana z Komunią Świętą.
 • Na każde wezwanie – w razie zagrożenia życia kapłan o każdej porze uda się z posługą sakramentalną do chorego.

 

Osoby chore można zgłaszać w zakrystii, w biurze parafialnym bądź telefonicznie:

telefon: 61 814 64 36

e- mail: parafiatp@archpoznan.pl