Wspólnota Genezaret

Katolickie Stowarzyszenie Wspólnota „Genezaret” tworzą osoby w różnym wieku i różnych zawodów. Tym co nas przede wszystkim łączy jest „wpatrywanie się w osobę Jezusa Chrystusa, który nam w wierze przewodzi ja wydoskonala” [List do Hebr. 12,2a]

Pragniemy odpowiadać na aktualne potrzeby Kościoła i służyć mu, zachowując postawę ekumeniczną zgodną z nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Pragniemy, aby nasz Pan Jezus Chrystus był bardziej znany i kochany przez nas i przez innych ludzi.

Pobyt na ziemi jest bardzo krótki wobec perspektywy życia wiecznego. Ten krótki czas jest jednak ważny, bo wybory dokonane tutaj będą miały wieczne skutki. Nasz wybór to Jezus Chrystus, to wejście w bliską relację z Nim, jako Bogiem, Zbawicielem, Przyjacielem i Nauczycielem poprzez osobistą decyzję wiary. On uczy nas wielu zasad przydatnych w życiu. Kiedy otwieramy Pismo Święte wsłuchujemy się w to, co mówi i przypatrujemy się Jego postępowaniu. Staramy się czynić to, co jest Mu miłe.

Wierzymy w prawdę słów, które wypowiedział:

Każdego, więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. [Mt.7,24-25]

Pragniemy dom naszego życia budować na skale, czyli na nauce Pana. On nie prowadził swojej misji w pojedynkę, lecz od początku tworzył wspólnotę. To samo czynili Jego naśladowcy. Stąd też rodzi się nasze pragnienie, aby żyć we wspólnocie. Wspólnota jest środowiskiem gdzie możemy wzajemnie umacniać się wiarą i zachęcać do gorliwości w budowaniu relacji z Jezusem.

Naszą misją jest czynienie Jezusa bardziej znanym i kochanym w naszym życiu i życiu innych ludzi. Mamy głębokie przeświadczenie, że im więcej będzie Jego autentycznych uczniów, tym więcej będzie miłości i pokoju w życiu prywatnym i społecznym. Pogłębianiu więzi z Panem służą: wspólna Eucharystia, spotkania w małych grupach, spotkania całej wspólnoty, wyjazdy weekendowe i wakacyjne. Oprócz rozwijania więzi z Panem leży nam na sercu wzajemna troska o siebie, bo przecież Pan Jezus powiedział:

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. [J.13,34-35]

Chcielibyśmy tak świadczyć naszym życiem i słowem, aby jak najwięcej ludzi zapragnęło stać się uczniami naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej www.genezaret.pl.