Ogłoszenia parafialne na I niedzielę Wielkiego Postu 21.02.2021

A) Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00, po nim dodatkowa Eucharystia.

B) W Wielkim Poście zapraszam na wspólną modlitwę do Bożego Miłosierdzia w godzinie Męki Pańskiej w każdy piątek o g. 15.00 w Dużym Kościele.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 18.00; dla później wracających z pracy – o g. 20.00 w Dużym Kościele.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na VI niedzielę zwykłą 14.02.2021

A) W najbliższą środę Popielec. Tego dnia rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem: 06.30, 07.30, 09.00, 17.00, 18.30, 20.00 (wszystkie w Dużym Kościele).

W Popielec obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy (dotyczy tych, którzy ukończyli 18 rok życia a nie ukończyli 60; polega na poście jakościowym – od mięsa i ilościowym – jeden posiłek do syta i dwa lekkie w ciągu dnia). Wszystkich powyżej 14 roku życia obowiązuje post od mięsa.

Przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby Caritas naszej archidiecezji.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na V niedzielę zwykłą 07.02.2021

A) W poniedziałek 8 lutego nasz Wikariusz, Ksiądz Gniewomir obchodzi swoje imieniny. Księdzu Solenizantowi, wdzięczni za gorliwą pracę wśród nas, składamy już dzisiaj najserdeczniejsze życzenia Bożej łaski, zdrowia i sił oraz opieki Matki Najświętszej.

B) We czwartek 11 lutego wspomnienie NMP z Lourdes, które obchodzimy jako Światowy Dzień Chorego.

C) Transmisje internetowe z naszego kościoła: w sobotę Msza św. wieczorna; niedziela – Msze św. z godz. 10.30 i 12.00.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na IV niedzielę zwykłą 31.01.2021

A) Zakończyliśmy tzw. Msze „kolędowe” – wspólną modlitwę w intencji poszczególnych „dzielnic” naszej Parafii, która zastąpiła w tym roku tradycyjną wizytę duszpasterską i poświęcenie domów. Bardzo dziękuję za obecność – w kościele oraz przez transmisje internetowe. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy złożyli na wsparcie naszej Wspólnoty ofiary – czy to osobiście czy przez wpłaty na konto parafialne. Za każdy przejaw życzliwości z serca płynące Bóg zapłać!

B) We wtorek 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej Gromnicznej. Msze święte: o g. 09.00 oraz o g. 18.30. Na obu poświęcenie gromnic. Ofiarami zbieranymi tego dnia wspieramy klasztory klauzurowe.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na II niedzielę zwykłą 17.01.2021

A) W dniach 18 – 25 stycznia pod hasłem „Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie obfity owoc” trwać będzie Oktawa Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan czyli Tydzień Ekumeniczny. Dodajmy tę ważną intencję, która opiera się na gorącym pragnieniu Pana Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno” do naszych osobistych pacierzy.

B) Plan Mszy św. „kolędowych” (zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, albo przez transmisję internetową). W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców ulic i wiosek:

  • w poniedziałek 18.01 23 Października, Jesiennej, Cichej, Wrzosowej, Kalinowej, Gerberowej
  • we wtorek 19.01 ks. Sasa, ks. Niklewicza, Jeszke
  • w środę 20.01 Mediolańskiej, Rzymskiej, Weneckiej
  • we czwartek 21.01 Kokoszczyna
  • w piątek 22.01 Góry.
[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na niedzielę Chrztu Pańskiego 10.01.2021

A) Niech Pan Jezus w nas wszystkich odnowi łaskę otrzymaną w sakramencie chrztu świętego. Obyśmy wierni chrzcielnym zobowiązaniom coraz skuteczniej upodabniali się do Zbawiciela i umierając dla grzechu żyli dla sprawiedliwości Bożej.

B) Plan Mszy św. „kolędowych” będzie następujący (zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, albo przez transmisję internetową). W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców Tarnowa Podgórnego z ulic:

  • w poniedziałek 11.01. Okrężnej, Sadowej, Piaskowej i 27 Grudnia
  • we wtorek 12.01. Owocowej i Kwiatowej
  • w środę 13.01. Słonecznej, Pocztowej i Fabrycznej
  • we czwartek 14.01. Sasankowej, Modrakowej, Irysowej, Malwowej, Konwaliowej, Bławatkowej, Placu Margaretek, Makowej, Przebiśniegowej i Krokusowej
  • w piątek 15.01. Słonecznikowej, Chabrowej, Liliowej, Fiołkowej, Magnoliowej, Tulipanowej, Żonkilowej, Narcyzowej i Nasturcjowej
[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na niedzielę Świętej Rodziny 27.12.2020

A) W tę niedzielę prosimy Święta Rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa o szczególne błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszej Ojczyzny i wielkiej rodziny, którą jest cała ludzkość.

B) We czwartek 31 grudnia, kończymy stary rok. Msza święta z nabożeństwem błagalno-dziękczynnym o g. 17.00.

C) Noworoczny porządek Eucharystii jak w niedzielę: o 07.30, 09.00, 10.30, 12.00 i 18.30.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Bożego Narodzenia 25/26.12.2020

1. W ten wielki i święty dzień pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Pan Jezus, który przynosi nam „niepojęte z niebios dary”, niech każdemu z nas udzieli obficie swoich łask a wraz z nimi umiejętności współpracy z tymi łaskami. Niech Jego pokój, który przewyższa wszystkie skarby tego świata przepełni nasze serca, nasze domy, naszą Ojczyznę. Niech światło betlejemskiej Nocy błyszczy w każdym dniu, wskazując drogę do radości i pokoju. Radosnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!!!

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na IV niedzielę Adwentu 20.12.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty w dni powszednie o g. 18.30, obie Pasterki oraz świąteczne Msze św. wg porządku niedzielnego.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na III niedzielę Adwentu 13.12.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty w dni powszednie o g. 18.30.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na II niedzielę Adwentu 06.12.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na I niedzielę Adwentu 29.11.2020

Z Bożą pomocą rozpoczynamy święty czas Adwentu. Wyjdźmy na spotkanie Pana, który nadchodzi, aby nas zbawić! Poprzez osobistą modlitwę, wspólną liturgię – zwłaszcza Rorat (odprawiamy je od poniedziałku do piątku o g. 18.30), dobrze odprawioną spowiedź św., uczynki miłości bliźniego otwórzmy serca i przyjmijmy w nich Zbawiciela.

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty.

[Czytaj więcej …]