Ogłoszenia parafialne na III niedzielę zwykłą 24.01.2021

A) Do 25 stycznia trwa jeszcze Oktawa Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan czyli Tydzień Ekumeniczny. Dodajmy tę ważną intencję, która opiera się na gorącym pragnieniu Pana Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno” do naszych osobistych pacierzy.

B) Plan Mszy św. „kolędowych” (zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, albo przez transmisję internetową). W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców ulic i wiosek:

 • w poniedziałek 25.01 Rumianka
 • we wtorek 26.01 Poznańskiej, Krótkiej i Ogrodowej
 • w środę 27.01 Różanej, Promienistej, Wierzbowej, Kruczej, Agrestowej, Aroniowej i przyległych, Szumina
 • we czwartek 28.01 Szkolnej, Romaszewskiego i ks. Józefa Bryzy
 • w piątek 29.01 mieszkańców naszej Parafii, którzy wprowadzili się do naszej Wspólnoty w minionym roku, także ulic niewymienionych, zwł. utworzonych niedawno.
[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 25 do 31 stycznia 2021

Poniedziałek, 25 stycznia

18.30 1) + Zofia Borowska – od syna Piotra z r.; 2) w int. mieszkańców Rumianka

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na II niedzielę zwykłą 17.01.2021

A) W dniach 18 – 25 stycznia pod hasłem „Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie obfity owoc” trwać będzie Oktawa Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan czyli Tydzień Ekumeniczny. Dodajmy tę ważną intencję, która opiera się na gorącym pragnieniu Pana Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno” do naszych osobistych pacierzy.

B) Plan Mszy św. „kolędowych” (zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, albo przez transmisję internetową). W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców ulic i wiosek:

 • w poniedziałek 18.01 23 Października, Jesiennej, Cichej, Wrzosowej, Kalinowej, Gerberowej
 • we wtorek 19.01 ks. Sasa, ks. Niklewicza, Jeszke
 • w środę 20.01 Mediolańskiej, Rzymskiej, Weneckiej
 • we czwartek 21.01 Kokoszczyna
 • w piątek 22.01 Góry.
[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 18 do 24 stycznia 2021

Poniedziałek, 18 stycznia

18.30 1) + Zofia Borowska – od wnuków Mateusza i Macieja; 2) w int. mieszkańców ulic: 23 Października, Jesiennej, Cichej, Wrzosowej, Kalinowej, Gerberowej

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na niedzielę Chrztu Pańskiego 10.01.2021

A) Niech Pan Jezus w nas wszystkich odnowi łaskę otrzymaną w sakramencie chrztu świętego. Obyśmy wierni chrzcielnym zobowiązaniom coraz skuteczniej upodabniali się do Zbawiciela i umierając dla grzechu żyli dla sprawiedliwości Bożej.

B) Plan Mszy św. „kolędowych” będzie następujący (zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, albo przez transmisję internetową). W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców Tarnowa Podgórnego z ulic:

 • w poniedziałek 11.01. Okrężnej, Sadowej, Piaskowej i 27 Grudnia
 • we wtorek 12.01. Owocowej i Kwiatowej
 • w środę 13.01. Słonecznej, Pocztowej i Fabrycznej
 • we czwartek 14.01. Sasankowej, Modrakowej, Irysowej, Malwowej, Konwaliowej, Bławatkowej, Placu Margaretek, Makowej, Przebiśniegowej i Krokusowej
 • w piątek 15.01. Słonecznikowej, Chabrowej, Liliowej, Fiołkowej, Magnoliowej, Tulipanowej, Żonkilowej, Narcyzowej i Nasturcjowej
[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 11 do 17 stycznia 2021

Poniedziałek, 11 stycznia

18.30 1) + Kazimierz Śmigielski – od żony; 2) w int. mieszkańców ulic: Okrężnej, Sadowej, Piaskowej i 27 Grudnia

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na niedzielę Świętej Rodziny 27.12.2020

A) W tę niedzielę prosimy Święta Rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa o szczególne błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszej Ojczyzny i wielkiej rodziny, którą jest cała ludzkość.

B) We czwartek 31 grudnia, kończymy stary rok. Msza święta z nabożeństwem błagalno-dziękczynnym o g. 17.00.

C) Noworoczny porządek Eucharystii jak w niedzielę: o 07.30, 09.00, 10.30, 12.00 i 18.30.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 28 grudnia 2020 do 03 stycznia 2021

Poniedziałek, 28 grudnia

18.30 1) + Adam Paszkowski – od rodziców; 2) + Henryk Szczeciński – od pracowników piekarni z TP

[Czytaj więcej …]

Boże Narodzenie 2020

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” mówi wasz Bóg. (Iz 40, 1)

Jeszcze kilka miesięcy temu nie wyobrażaliśmy sobie takiego Adwentu i takich Świąt Bożego Narodzenia. Ograniczeni na różne sposoby, lękający się o przyszłość swoich bliskich i własną, jesteśmy znużeni i zestresowani.

Ale nasz Pan przychodzi – pragnie, abyśmy w ciemnościach zobaczyli blask Jego miłości, odnaleźli w Nim nadzieję przewyższającą wszelkie ludzkie kalkulacje i spodziewania, przyjęli pociechę, której tak bardzo potrzebujemy.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Bożego Narodzenia 25/26.12.2020

1. W ten wielki i święty dzień pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Pan Jezus, który przynosi nam „niepojęte z niebios dary”, niech każdemu z nas udzieli obficie swoich łask a wraz z nimi umiejętności współpracy z tymi łaskami. Niech Jego pokój, który przewyższa wszystkie skarby tego świata przepełni nasze serca, nasze domy, naszą Ojczyznę. Niech światło betlejemskiej Nocy błyszczy w każdym dniu, wskazując drogę do radości i pokoju. Radosnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!!!

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na IV niedzielę Adwentu 20.12.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00. Transmitowane będą również roraty w dni powszednie o g. 18.30, obie Pasterki oraz świąteczne Msze św. wg porządku niedzielnego.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 21 do 27 grudnia 2020

Poniedziałek, 21 grudnia

[Czytaj więcej …]