Ogłoszenia parafialne na III niedzielę zwykłą 24.01.2021

A) Do 25 stycznia trwa jeszcze Oktawa Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan czyli Tydzień Ekumeniczny. Dodajmy tę ważną intencję, która opiera się na gorącym pragnieniu Pana Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno” do naszych osobistych pacierzy.

B) Plan Mszy św. „kolędowych” (zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, albo przez transmisję internetową). W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców ulic i wiosek:

  • w poniedziałek 25.01 Rumianka
  • we wtorek 26.01 Poznańskiej, Krótkiej i Ogrodowej
  • w środę 27.01 Różanej, Promienistej, Wierzbowej, Kruczej, Agrestowej, Aroniowej i przyległych, Szumina
  • we czwartek 28.01 Szkolnej, Romaszewskiego i ks. Józefa Bryzy
  • w piątek 29.01 mieszkańców naszej Parafii, którzy wprowadzili się do naszej Wspólnoty w minionym roku, także ulic niewymienionych, zwł. utworzonych niedawno.
[Czytaj więcej …]

Boże Narodzenie 2020

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” mówi wasz Bóg. (Iz 40, 1)

Jeszcze kilka miesięcy temu nie wyobrażaliśmy sobie takiego Adwentu i takich Świąt Bożego Narodzenia. Ograniczeni na różne sposoby, lękający się o przyszłość swoich bliskich i własną, jesteśmy znużeni i zestresowani.

Ale nasz Pan przychodzi – pragnie, abyśmy w ciemnościach zobaczyli blask Jego miłości, odnaleźli w Nim nadzieję przewyższającą wszelkie ludzkie kalkulacje i spodziewania, przyjęli pociechę, której tak bardzo potrzebujemy.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 21 do 27 grudnia 2020

Poniedziałek, 21 grudnia

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 07 do 13 grudnia 2020

Poniedziałek, 07 grudnia

  • 17.00 Roraty
  • 18.30 1) + Jan Tomelka – od s. Rafała z r.; 2) + Adam Paszkowski – od rodziców
[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Chrystusa Króla 22.11.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00.

C) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna zostaje przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła.

[Czytaj więcej …]

Komunia Duchowa

Słowo „communio” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza: „zjednoczenie”, „połączenie”, „więź” – stąd nasza „komunia święta”. Kiedy podczas Mszy świętej przystępujemy do Komunii św., wtedy dokonuje się nasze communio, czyli nasze zjednoczenie z Panem Bogiem. Bóg pod postacią Chleba, przychodzi do człowieka. Człowiek jednoczy się z Nim. Dlatego każda Msza św. i każde przyjęcie Komunii św. jest dla człowieka WIELKIM ŚWIĘTEM, bo jednoczymy się wtedy z naszym Stwórcą, Panem i Zbawicielem – JEZUSEM CHRYSTUSEM! Szczęśliwi są ci, którzy mogą codziennie uczestniczyć w Eucharystii w pełni i zjednoczyć się z Panem Bogiem.

Czytaj więcej:

Intencje mszalne od 09 do 15 listopada 2020

Poniedziałek, 09 listopada

18.30 + Stanisław Robak w r. śm. – od s. Rafała z r., + Tadeusz Frankiewicz – od córki z r.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Wszystkich Świętych 01.11.2020

A) W związku z sytuacją epidemiologiczną nasz cmentarz został zamknięty do poniedziałku 2 listopada włącznie. Nie będzie więc ani Mszy św. ani procesji żałobnej. Msze święte odprawimy: 1 listopada wg porządku niedzielnego; 2 listopada o g. 10.00, 18.30 i 20.00 (ta będzie odprawiona za parafina zmarłych w minionych 12 miesiącach).

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 02 do 08 listopada 2020

Poniedziałek, 02 listopada

  • 10.00 za zmarłych Parafian
  • 18.30 ++ Franciszek, Kazimierz, Benigna, Nikodem Sobek, ich rodzice, zm. z rr. Sobek, Nowak, Janas, przewoźny, dusze czyśćcowe
  • 20.00 za zmarłych parafian
[Czytaj więcej …]

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 30 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 25.10.2020

A) Dekret Księdza Arcybiskupa:

„W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi zgromadzeń religijnych (1 osoba na 7 m2), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.” Ksiądz Arcybiskup zachęca gorąco, aby osoby z grup poszerzonego ryzyka zachorowań rozważyły rezygnację z nawiedzenia cmentarzy w tych dniach. Prosi również, by w miarę możliwości odwiedzin grobów dokonywać w inne dni niż 1 i 2 listopada dla uniknięcia zwykłego dla tego okresu tłoku.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 26 października do 01 listopada 2020

Poniedziałek, 26 października

18.30 ++ Walentyna, Józef Siekierscy, Mirosław Grupka

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na 29 niedzielę zwykłą 18.10.2020

A) Dekret Księdza Arcybiskupa:

W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4 mkw w strefie żółtej i 1 osoba na 7 mkw w strefie czerwonej), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

[Czytaj więcej …]