Remont Małego Kościoła

Dokumentacja postępowania ofertowego

Postępowanie ofertowe – Mały Kościół

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa (do pobrania)

Kościół

PZT+PAB

TP_dwg

 

Załącznik nr 3 – wykaz prac

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

Załącznik nr 6 – doświadczenie kierownika budowy

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Remont Małego Kościoła – pytania do konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania